Procedura dokonania poprawnego zgłoszenia

Procedura dokonania poprawnego zgłoszenia:

1. Druk formularza
2. Wypełnienie
3. Opatrzenie pieczątką firmową w odpowiednim miejscu formularza
4. Podpisanie przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu
5. Przesłanie skan mailem na adres: info@ckpn.pl

Formularze niekompletne lub posiadające braki formalne nie mogą być podstawą zgłoszenia uczestnictwa w targach.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt  z Organizatorem lub biurem targów.

Numer konta do wpłat:

Bank Zachodni WBK
Nr 45 1090 2398 0000 0001 1568 4076