Wszelkich informacji organizacyjnych udziela:

Koordynator Główny
BIURO Targów
Andrzej Bodnar
(71) 715 63 80
531-704-066
info@ckpn.pl